Contact Cherme Clinic

logo 064-095-2266

logo @Chermeclinic    logo Chermeclinic    logo Chermeclinic

สาขาที่ให้บริการ Cherme Clinic

สาขาโคราช

50,52 ถนนไชย์ณงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง นครราชสีมา  คลิกดูแผนที่

Korat Phone1 064-0952266    Korat Phone2 088-5812266 

Korat Phone3 080-9096558    Korat Phone4 044-076866 

 Korat Line @Chermeclinic

สาขาขอนแก่น

1146-8 ถนน มิตรภาพ
อำเภอเมือง ขอนแก่น คลิกดูแผนที่

Mahidol Phone1 080-9096558  Mahidol Phone2 

Mahidol Line @Chermeclinic